ستارگان تبلیغ‌ نویسی

390000 تومان

۳۹۰,۰۰۰ تومان

مخاطب: صاحبان سایت، طراحان سایت و مدیران وب‌سایت

مدرس: ژان بقوسیان

مدت زمان: 7 ساعت

فرمت: 8 فیلم‌ MP4

شماره شناسه اثر: 061732-20476-8

ستارگان تبلیغ‌ نویسی
ستارگان تبلیغ‌ نویسی

390000 تومان